Välkommen till Höje å Vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om Vattenrådet. 

Jubileum

Vi firar 30 år sedan Höjeåprojektet startade genom att i samarbete med årets naturfotograf producera filmer om vårt arbete för ett bättre vatten- från källa till hav

Dialog om kontrollerad översvämning

Höje å Vattenråd bjuder in till dialogmöte om kontrollerad översvämning. Inbjudan gäller markägare och arrendatorer inom Höje å avrinningsområde och vi kommer att diskutera en rapport som tagits fram samt ersättning till markägare.

Nivåmätningar i Höje å

Vattennivåer mäts på två platser i Höje å och de kan följas digitalt.

VattenAtlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som innehåller massor av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på kartan nedan  för att komma till  VattenAtlas.

Göra examensarbete?!

Höjeåprojektet

Höjeåprojektet var Sveriges första storskaliga våtmarksprojekt och betraktas idag som en förebild för det svenska våtmarksarbetet

 

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

 

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

 

Rapporter från Höjeåprojektet

Träffar: 306